LATRUS

Pasūtījuma noteikumi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu pirms pasūtījuma veikšanas. Ik pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Pēdējo izmaiņu veikšanas datums – 2021. gada 8. februāris. Lūdzu, pārbaudiet Noteikumus pirms jaunā pirkuma veikšanas.

1. DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI

1.1 Šajos Noteikumos:
1.1.1 «Patērētājs» - fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;
1.1.2 «Jūs» - Patērētājs vai jebkura cita persona vai organizācija, kas veic Preces (-ču) pasūtījumu;
1.1.3 «Mēs» - pārdevējs LSEZ “EURO DK” SIA, juridiskā adrese: Satiksmes iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 42103042138; PVN maksātāja numurs LV42103042138;
1.1.4 «Preces» - preces, kuras tiks piegādātas saskaņā ar šiem Noteikumiem;
1.1.5 «Pakalpojumi» - pakalpojumi, kuri tiks sniegti saskaņā ar šiem Noteikumiem;
1.1.6 «Puse» - Jūs vai mēs; «Puses» - Jūs un mēs;
1.1.7 «Elektroniskā veidā» - e-pasta vēstule vai informācija mūsu mājas lapā;
1.1.8 «Rakstiskā veidā» - vēstule, līgums, iesniegums (arī skanēts iesniegums, kas atsūtīts pa e-pastu);
1.2 Pasūtījuma noformēšanas apstiprināšana no mūsu puses notiek elektroniskā veidā. Pēc Jūsu pieprasījuma, pasūtījums var tikt apstiprināts arī rakstiskā veidā.
1.3 Šie Noteikumi un jebkādi citi jautājumi, kuri ir attiecināmi uz pasūtījuma apstiprinājumu no mūsu puses, veido kopējo vienošanos starp Jums un mums un aizvieto jebkādus iepriekšējus solījumus, apliecinājumus vai vienošanās.
1.4 Mēs varam labot jebkādu mūsu kļūdu pārdošanas dokumentācijā, mājas lapā, pasūtījuma formā, cenu lapā, pasūtījuma apstiprinājumā, rēķinā vai citā dokumentā bez saistībām.
1.5 Sadaļu virsraksti ir piedāvāti tikai ērtībai un neietekmē šo Noteikumu interpretāciju. Vārdi vienskaitlī var nozīmēt arī vārdus daudzskaitlī un otrādi.
1.6 Šie noteikumi tiks piemēroti visiem Preču un Pakalpojumu pirkumiem, ja tie tiks pasūtīti internetā, pa telefonu vai pa e-pastu.

2. GARANTIJA

2.1 Visām precēm, kuras Jūs iegādājaties no mums, un kuras ir bojātas vai nedarbojas tā, kā tām būtu jādarbojas saskaņā ar informāciju, ko mēs sniedzam elektroniskā veidā, ir piemērojama garantija:
2.1.1 patērētājiem, kas ir ES rezidenti: ražotāja garantija, bet ne mazāk par 24 mēnešiem no Preču iegādes datuma;
2.1.2 juridiskām personām, kas ir ES rezidenti: ražotāja garantija, bet ne mazāk par 12 mēnešiem no Preču piegādes datuma;
2.1.3 patērētājiem un juridiskām personām, kas nav ES rezidenti: ražotāja garantija, bet ne mazāk par 12 mēnešiem no Preču piegādes datuma.
2.2 Punktā 2.1. minētās garantijas ietvaros, mēs varam, pēc sava ieskata veikt bojāto Preču remontu vai nomainīt bojātās Preces, vai atgriezt Jums bojāto Preču vērtību.
2.3 Punktā 2.1. minētās garantijas nosacījumi neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies nepareizi lietojot Preci, un/vai dēļ Jūsu neuzmanības, vai dēļ nelaimes gadījuma, kas ir noticis brīdī, kad Preces bija Jūsu lietošanā, piemēram:
2.3.1 Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
2.3.2 Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
2.3.3 salauztas konstrukcijas, ar nepareiziem līdzekļiem kopta Prece, nepiederošo priekšmetu t.sk. kukaiņu atrāšanās precē, vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
2.3.4 bojājums radies barojošā sprieguma neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem rezultātā, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni;
2.3.5 Precē konstatētas nekvalificēta remonta pēdas;
2.3.6 dabiskais elementu nolietojums;
2.3.7 Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus;
2.3.8 pircējs ir izmantojis Preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā Prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
2.3.9 bojājumi ir radušies nepareizas preces transportēšanas rezulātā, ja Jūs esiet saņēmis Preci no mūsu noliktavas pats, neizmantojot mūsu kurjera pakalpojumus.
2.4 Ja Jūs atgriežat Preces saskaņā ar punkta 2 nosacījumiem, mēs apmaksāsim aizvietojamo Preču piegādes izmaksas Jums. Mēs neuzņemamies atbildību par piegādes izdevumiem, ja Jūs nevarat atgriezt Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.
2.5 Mēs sniegsim Pakalpojumus, kurus Jūs iegādājāties no mums, ar visu iespējamo prasmi un centību.
2.6 Ja Pakalpojumi neatbilst punktam 2.5 vai tam, ko mēs solam attiecībā uz šiem Pakalpojumiem elektroniskā veidā, tad mēs novērsīsim izskatāmo neatbilstību vai sniegsim Jums Pakalpojumus no jauna, vai atgriezīsim Pakalpojuma vērtību vai Pakalpojuma proporcionālās daļas vērtību.
2.7 Lai izmantotu savas tiesības uz garantiju, kura minēta punktā 2.1, lūdzu veiciet sekojošas darbības:
a. Lūdzu, aizpildiet RMA (nekvalitatīvu vai bojāto izstrādājumu atgriešanas forma) formu, un pielieciet to pie atgriežamajām Precēm;
LEJUPLĀDĒT RMA FORMU.
b. Lūdzu, noskaidrojiet zemāko cenu izsekojamajiem pasta pakalpojumiem, lai atgrieztu Preces uz adresi: LSEZ “EURO DK” SIA, Satiksmes iela 6, Liepāja, Latvija, LV-3401;
c. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu sales@eurodk.com, lai apstiprinātu kompensējamās piegādes izmaksas (atsevišķos gadījumos mēs varam pieņemt lēmumu piešķirt savu transporta etiķeti);
d. Lūdzu, nosūtiet Preces uz adresi: LSEZ “EURO DK” SIA, Satiksmes iela 6, Liepāja, Latvija, LV-3401;
2.8. Ja Jūs atgriezīsiet Preces neizpildot visus nosacījumus, mēs esam tiesīgi iekasēt summu, kas nepārsniedz Preču atjaunošanas tiešos izdevumus.

3. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

3.1 Mēs neuzņemamies jebkādu atbildību par:
3.1.1 jebkādiem zaudējumiem, kurus abas Puses nevar paredzēt savlaicīgi, kas radušies saskaņā ar Preču un/vai Pakalpojumu piegādi, vai kad Jūs tās lietojat;
3.1.2 jebkādiem zaudējumiem, kuri nav saistīti ar jebkādu pārkāpumu no mūsu puses;
3.1.3 komerciāliem vai tirdzniecības zaudējumiem.
3.2 Mūsu atbildība nepārsniegs Preču un Pakalpojumu, uz kuriem vērsta pretenzija, vērtību.
3.3 Mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu veselībai, kas gūts mūsu aģentu vai apakšuzņēmēju darbības rezultātā.
3.4 Mēs neuzņemamies atbildību par Jūsu datu un informācijas, kuru Jūs iesniedzat mums ar mūsu mājas lapas starpniecību, pa telefonu vai elektroniski, pareizību.
3.5 Jūs esiet atbildīgs par mūsu mājas lapā esošā Jūsu personīgā profila lietotājvārda un paroles konfidencialitāti, un mēs pieņemam, ka Jūsu lietotājvārds un parole ir konfidenciāli un zināmi tikai Jums.
3.6 Jūs esiet atbildīgs par Jūsu pasūtījuma numura konfidencialitātes saglabāšanu. Jūsu pasūtījuma numurs, ko mēs nosūtam Jums elektroniskā veidā, ir unikāls. Pamatojoties uz Jūsu pasūtījuma numuru, mēs varēsim identificēt Jūs un Jūsu konkrēto pasūtījumu, ja Jūs griezieties mūsu klientu apkalpošanas dienestā.

4. CENA

4.1 Preču un / vai Pakalpojumu cena ir norādīta pasūtījuma apstiprinājumā. Piegāde (ja izvēlaties mūsu piegādes pakalpojumus), PVN (attiecīgā likme), apdrošināšana (ja izvēlaties mūsu apdrošināšanas pakalpojumus) un iepakošanas izmaksas ir iekļautas avansa rēķinā un šīs izmaksas pilnā apmērā tiek segtas no Jūsu puses. Ja ir nepieciešams mainīt PVN likmi, kā rezultātā nepieciešama piemaksa pasūtījumam, starpība tiek segta no Jūsu puses. Jūs esat pilnā mērā atbildīgs un sedzat visus piemērojamos bankas izdevumus (piemēram, komisijas maksa). Pasūtījums tiks izsūtīts tad, kad mēs saņemsim maksājumu par pasūtījumu pilnā apmērā.
4.2 Mēs varam mainīt cenu, ja mūsu izdevumi Preču vai Pakalpojumu iegādei vai piegādei palielināsies laika posmā no pasūtījuma apstiprināšanas datuma un nosūtīšanas datuma, ņemot vērā Preču un Pakalpojumu vērtības palielinājumu, kā arī transportēšanas, iepakošanas vai apdrošināšanas vērtības palielinājumu, vai izdevumus, kas saistīti ar valūtas kursa izmaiņām, piegādes veida vai daudzuma izmaiņām vai cenas kļūdu, vai aizkavēšanu Jūsu norādījumu rezultātā, PIE NOSACĪJUMA, ka mēs paziņosim Jums elektroniskā veidā par šādu cenas palielinājumu savlaicīgi pirms nosūtīšanas. Jūs varat atcelt Jūsu pasūtījumu 3 darba dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas, ja Jūs neapmierina šāds cenas palielinājums.
4.3. Izmaiņas 4.2. Punktā noteiktajā cenā var notikt tikai tad, ja trīs darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas mēs nesaņemam samaksu par jūsu pasūtījumu. Šajā periodā mēs nevaram mainīt Jūsu pasūtījuma cenu.

5. APMAKSA

5.1 Produkta cena – cena, kas norādīta pasūtījuma lapā Jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu cenas pareizību. Lūdzu, skatīt p.5.2 par darbībām, kuras ir veicamas, ja konstatēta kļūda Jūsu izvēlētās Preces cenā.
5.2 Neskatoties uz to, ka mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no kļūdām, pastāv varbūtība, ka kādai no Precēm var būt noteikta nepareiza cena. Parasti mēs pārbaudām cenas pirms Jūsu pasūtījuma apstiprināšanas, tāpēc gadījumā, ja pareiza Preces cena Jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī ir zemāka nekā cena, kas noteikta pasūtījumā, tad mēs pieprasīsim no Jums mazāku cenu. Ja pareizā cena Jūsu pasūtījuma veikšanas momentā ir lielāka nekā noteiktā cena, tad mēs sazināsimies ar Jums pirms pasūtījuma apstiprināšanas, lai saņemtu no Jums norādījumus turpmākām darbībām.
5.3 Visiem maksājumiem jābūt veiktiem ar MasterCard, Visa, Maestro maksājumu kartēm vai PayPal starpniecību, vai izmantojot jebkādu naudas līdzekļu pārskaitījuma veidu.
5.4 Jums ir jāapmaksā Preces un Pakalpojumus pirms to nosūtīšanas, ja Puses nav vienojušās savādāk elektroniskā vai rakstiskā veidā.
5.5 Ja Jūs neveicat maksājumu avansa rēķinā noteiktajā termiņā, mēs esam tiesīgi apturēt turpmākās piegādes un/vai apturēt pasūtījuma izpildi līdz brīdim, kad tiks veikta apmaksa.

6. PIEGĀDE

6.1 Mēs darām visu iespējamo, lai uzturētu informācijas aktualitāti mūsu mājas lapā, tomēr informācija par Preču esamību noliktavā var mainīties, un tas var ietekmēt Preču piegādi Jums. Gadījumā, ja esat veikuši pasūtījumu Precēm, kuras laicīgi nav pieejamas noliktavā, mēs Jums par to paziņosim un Preces tiks Jums nosūtītas tad, kad tās atkal būs pieejamas noliktavā.
6.2 Mēs nosūtīsim Preces 1-2 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas, ja netika veikti papildus pieprasījumi vai netika pieprasīta nestandarta dokumentācija.
6.3 Mēs piegādāsim Preces uz adresi, ko Jūs norādījāt pie pasūtījuma noformēšanas.
6.3.1 Mēs kārtojam eksporta muitas procedūru saskaņā ar nosūtītāja valsts likumdošanu.
6.3.2 Jūs kārtojat importa muitas procedūru saskaņā ar saņēmēja valsts likumdošanu un sedzat visas attiecīgas atmuitošanas izmaksas.
6.4 Piegādes datums, ko mēs esam norādījuši pie pasūtījuma noformēšanas, ir aptuvens, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem Jūsu zaudējumiem, kas var rasties, ja Jūs nesaņemsiet Preci norādītajā laikā.
6.5 Ja Jums ir jautājumi par Preču piegādi vai Jūs neesat saņēmuši Preces, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu sales@eurodk.com vai pa tālr. nr. +371 67854982.
6.6 Piegādes cena tiks norādīta mūsu mājas lapā pie pasūtījuma noformēšanas, un tā ir atkarīga no piegādes vietas, sūtījuma svara un izvēlēta piegādes veida.

7. RISKI UN ĪPAŠUMA TIESĪBAS

7.1 Preču bojājumu riski pāriet uz Jums Preču saņemšanas brīdī pie nosacījuma, ka piegādi veic mūsu kurjers.
7.2 Preču īpašuma tiesības pāriet pie Jums brīdī, kad mēs saņemam maksājumu (brīvus naudas līdzekļus) par Precēm pilnā apmērā.

8. BOJĀJUMI VAI ZAUDĒJUMI TRANSPORTĒŠANAS LAIKĀ

8.1 Mēs apņemamies bezmaksas aizvietot jebkādas Preces, kuras tika bojātas vai nozaudētas transportēšanas laikā, ja transportēšanu veica mūsu kurjers, pie nosacījuma, ka Jūs iesniegsiet mums paziņojumu elektroniskā vai rakstiskā veidā par bojājumiem vai zaudējumiem 45 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma (lai mēs varētu izpildīt mūsu kurjera pārvadājumu nosacījumus). Ja preces tiek piegādātas ar acīmredzamiem bojājumiem, kas radušies pasūtījuma transportēšanas laikā, pēc iespējas ātrāk lūdzam iesniegt pretenziju piegādātājam kā arī nekavējoties sazināties ar mums. Ja netiek izteikta pretenzija piegādātājam un informācija nav nodota mums, tas neietekmē Jūsu juridiskās prasības un to izpildi, konkrētāk garantijas tiesības. Taču šī informācija palīdz mums izteikt pretenziju parvadātājam vai pieteikt transporta apdrošināšanas prasību.

9. SPECIFIKĀCIJA

9.1 Ja mēs izvietojam skices, fotogrāfijas, ilustrācijas, specifikācijas, ekspluatācijas datus, izmērus un citu informāciju reklāmas materiālos, mājas lapā vai citā dokumentācijā, mēs uzskatām, ka tie ir precīzi. Tomēr, Jūs nedrīkstat uzskatīt tos par Preču un/vai Pakalpojumu aprakstu vai par mūsu paziņojumiem, un mēs nevaram garantēt to precizitāti.
9.2 Jums ir jāpārbauda visas Preču un/vai Pakalpojumu specifikācijas un aprakstus pirms pasūtījuma veikšanas. Jūs atzīstat un piekrītat, ka ražotājs, izdevējs vai mēs varam mainīt Preču un/vai Pakalpojumu specifikācijas un citus aprakstus jebkurā laikā pirms piegādes. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šādu izmaiņu rezultātā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu Jums par šāda veida izmaiņām, tiklīdz tas būs iespējams vai pēc paziņojuma par izmaiņu veikšanu saņemšanas (atkarībā no apstākļiem).

10. SŪTĪJUMA PAVADDOKUMENTU ELEKTRONISKĀ NOFORMĒŠANA

10.1 Izmantojot kurjerpasta pakalpojumus, visi sūtījuma pavaddokumenti (rēķini, pavadzīmes) tiek noformēti elektroniskā veidā. Dokumenti tiek noformēti rakstiskā veidā tikai pēc pieprasījuma vai ja tas ir nepieciešams Preču piegādes nodrošināšanai.
10.2 Pie pasūtījuma noformēšanas avansa rēķins tiek ģenerēts automātiski pamatojoties uz izvēlēto preci, norādīto piegādes adresi un izvēlēto transporta kompāniju, kas nodrošina sūtījuma piegādi. Avansa rēķins ir derīgs 6 dienas. Avansa rēķins tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kas tika uzrādīt pie pasūtījuma noformēšanas. Pēc 6 dienām avansa rēķins un neapmaksāts pasūtījums tiks atcelts.
10.3 Pēc Preces nosūtīšanas uz norādīto e-pastu tiek nosūtīta preču pavadzīme, fails ar nosūtīto preču sērijas numuriem (ja precei tāds eksistē) un sūtījuma transporta dokumenta reģistrācijas numurs, kas nodrošina sūtījuma izsekošanu transporta kompānijas mājas lapā. Preču pavadzīmi elektroniskā veidā apstiprina mūsu darbinieks un tā ir derīga bez paraksta un zīmoga. Kā darījuma apliecinājums ir informācija transporta kompānijas mājas lapā par pasūtījuma piegādi.
10.4 Ja tiek konstatētas kļūdas pie sūtījuma elektronisko pavaddokumentu noformēšanas, pircējam ir pienākums piecu darba dienu laikā par to informēt, rakstot uz e-pastu: sales@eurodk.com.
10.5 Reģistrētiem lietotājiem visi elektroniskie dokumenti ir pieejami lietotāja privātajā profilā mūsu tīmekļa vietnē.

11. JŪSU TIESĪBAS UZ LĪGUMA IZBEIGŠANU

11.1 Nosacījumi, kas izklāstīti punktā 11, attiecas tikai uz Patērētājiem.
11.2 Jums ir tiesības atteikties no jebkādam Precēm un/vai Pakalpojumiem, kas ir iegādāti distances līguma ietvaros, 30 dienu laikā no saņemšanas dienas, neminot iemeslu.
11.3 Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, ko Jūs esat norādījis kā saņēmēju, ir ieguvusi Preci valdījumā.
11.4 Mēs atmaksāsim jums Produkta vērtību 3 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atpakaļ mūsu noliktavā. Produkta vērtība tiks atmaksāta, izmantojot jūsu sākotnējo maksājuma veidu. Tas var aizņemt ilgāku laiku, ja jūs maksājat ar bankas pārskaitījumu, kas nav SEPA. Detalizētāka informācija par atmaksas apjomu ir norādīta punktā 11.9.
11.5 Lai izmantot savas atteikuma tiesības, lūdzu, aizpildiet atteikuma tiesību veidlapu un nosūtiet to mums uz e-pastu sales@eurodk.com.
LEJUPLĀDĒT ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPU.
11.6 Preces ir jāatgriež bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Jūsu paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas mums.
11.7 Lai saglabātu atteikuma tiesības, Jūs varat lietot preci tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Jums ir jāsaglabā produkta sākotnējo vizuālo izskatu, plombas un aizsargplēves, kā arī iepakojumu oriģinālā un nesabojātā veidā. Jūs nedrīkstat izmantot komplektā esošos stiprinājumus, pieļaut skrāpējumus un citas nolietojuma pazīmes. Gadījumā, ja atgrieztai precei ir vizuālā nolietojuma pazīmes (skrāpējumi, bojājumi), trūkst aksesuāri, rezerves daļas, instrukcijas, aizsargplēves – mums ir tiesības ieturēt līdz 30% no Preču vērtības.
11.8 Ja Jūs izmantosiet savas atteikuma tiesības pēc Preču piegādes, tad lūdzu droši iepakojiet Preces oriģinālā iepakojumā un atgrieziet uz adresi LSEZ “EURO DK” SIA, Satiksmes iela 6, Liepāja, Latvija LV-3401. Jūsu drošībai mēs rekomendējam Jums izmantot kurjera dienesta piegādi.
11.9 Gadījumā, ja Preces tiks atgrieztas mums ievērojot atteikuma tiesību nosacījumus, kas izklāstīti punktā 11, mēs atgriezīsim Jums Preces un piegādes vērtību. Gadījumā, ja Jūs esiet izmantojuši piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais standarta un vislētākais piegādes veids, mums nav pienākuma atmaksāt Jums piegādes papildus izdevumus. Turklāt, pievērsiet uzmanību , ka Jūs segsiet preces atpakaļ sūtīšanas tiešās izmaksas.
11.10. Ja atcelsiet pasūtījumu pirms tas ir izsūtīts no mūsu noliktavas, visa samaksātā summa jums tiks atmaksāta 3 darba dienu laikā, izmantojot jūsu sākotnējo maksājuma veidu. Tas var aizņemt ilgāku laiku, ja jūs maksājat ar bankas pārskaitījumu, kas nav SEPA.

12. AIZKAVĒŠANĀS VAI NEĪSTENOŠANA

12.1 Mēs neuzņemamies atbildību par aizkavēšanos vai pienākumu neīstenošanu, ja tas notiks tādas nepārvaramas varas rezultātā kā dabas katastrofas, sprādzieni, plūdi, ugunsgrēki vai nelaimes gadījumi, kara darbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, jebkura veida valsts iejaukšanās, trešās puses darbība vai bezdarbība, kā arī, ja mēs nevaram izpildīt savus pienākumus dēļ tā, ka Jūs paziņojat mums nekorektu informāciju par savu adresi vai nepaziņojat mums par Jūsu adreses maiņu.

13. CESSIA

13.1 Nosacījumi, kas izklāstīti punktā 13, attiecas tikai uz juridiskām personām, kuram ir piešķirtas tiesības uz atlikto maksājumu.
13.2 Gadījumā, ja Jūs neievērojat savus pienākumus uz apmaksu, Mēs varam nodot prasījuma tiesības cesionāram.
13.3 Kopā ar prasījuma tiesībām cesionāram tiks nodota informācija par Jums un par mūsu abpusējam saistībām. Informācija par Jums iekļaus kā informāciju par juridisko personu, tā arī par fiziskām personām, kuras ir personīgi atbildīgas mūsu sadarbības ietvaros.

14. LĪZINGS

14.1 Nosacījumi, kas izklāstīti punktā 14, attiecas tikai uz juridiskām personām, kuras vēlas iegādāties preces līzingā.
14.2 Mēs sadarbojamies ar GRENKE Leasing, par kuru vairāk informācijas Jūs varat atrast sadaļā “Līzings”.
14.3 Izvēloties apmaksas opciju “Līzings”, Jūs piekrītat, ka informācija par Jums, kuru Jūs iesniedzat pie pasūtījuma veikšanas, tiks nodota GRENKE Leasing finansēšanas iespējas izvērtēšanai.
14.4 Pēc pasūtījuma noformēšanas un Līzinga pieteikuma iesniegšanas caur mūsu mājas lapu, ar Jums sazināsies GRENKE Leasing speciālists, lai vienotos par līzinga nosacījumiem un noslēgtu līzinga līgumu.
14.5 Kad līzinga līgums starp Jums un GRENKE Leasing tiks noslēgts, GRENKE Leasing paziņos mums par to, un Mēs nosūtīsim Jūsu pasūtītās Preces uz Jūsu norādīto piegādes adresi.
14.6 Pie Preču saņemšanas Jums būs jāparaksta GRENKE Leasing preču pieņemšanas – nodošanas akts.
14.7 Visi turpmākie pienākumi attiecībā uz līzinga summas atmaksu tiek reglamentēti saskaņā ar Jūsu līzinga līgumu ar GRENKE Leasing.

15. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

15.1 Viss Preču un Pakalpojumu intelektuālais īpašums (ieskaitot, bez ierobežojumiem, jebkādu informāciju, dokumentāciju un/vai materiālus, kuri izstrādāti saistībā ar Precēm un Pakalpojumiem) pieder mums pilnā apmērā. Nekas šajos Noteikumos vai citos papildus speciālajos Noteikumos nesniedz Jums jebkādas tiesības, patentus, autortiesības, tiesības uz datu bāzēm, tirdzniecības noslēpumiem, firmas zīmēm (reģistrētas vai nereģistrētas) vai jebkādas citas tiesības vai licences uz Precēm vai Pakalpojumiem.
15.2 Šos Noteikumus regulē Latvijas Republikas likumdošana, un Jūs varat veikt procesuālās darbības attiecība uz Precēm vai pakalpojumiem Latvijas Republikas tiesā.
15.3 Mēs nepiedāvājam nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem, un neesam atbildīgi par jebkādiem Jūsu vai trešās personas zaudējumiem vai izdevumiem, ja Jūs vai trešā persona darbojaties saskaņā ar jebkādu informāciju, kas kļuva Jums zināma, izmantojot Preces vai Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu.
15.4 Skatījumi vai viedokļi, kurus izteica jebkurš no mūsu darbiniekiem Preču vai Pakalpojumu sniegšanas laikā (vai savādāk), nevar būt uzskatāmi par mūsu skatījumiem vai viedokļiem un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies šāda skatījuma vai viedokļa izteikšanas rezultātā.
15.5 Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: sales@eurodk.com vai pa tālr. nr.+371 67854982 (klientu atbalsta dienests). Mēs izskatīsim Jūs sūdzību 1 dienu laikā un sniegsim Jums pilnīgu atbildi 3 dienu laikā.LSEZ "EURO DK" SIA
Noliktavas adrese:
Satiksmes iela 6
Liepāja, LV3401
Latvija

Tālruņu numurs:
+371 60 000 888

e-mail: sales@eurodk.lv

EURO DK vietne izmanto sīkdatnes ērtākai tiešsaistes iepirkšanās pieredzei. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat šai sīkdatņu izmantošanai.