LATRUS

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī "Privātuma politika" (turpmāk "Politika") attiecas uz visiem uzņēmuma LSEZ "EURO DK" SIA (turpmāk "Mēs", "Mums", "Mūs") "Vietnes" (turpmāk "Vietne") "Lietotājiem" (tālāk tekstā - "Jūs", "Jums", "Jūsu"). Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms jaunā pirkumu veikšanas.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) prasības, mēs iekļaujam Politikā visu nepieciešamo informāciju.

Jūsu datu pārzinis:
Nosaukums: LSEZ “EURO DK” SIA
Reģ. Nr.: 42103042138
Jur. adrese: Satiksmes iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr.: +371 67854982
E-pasts: sales@eurodk.lv

Saskaņā ar Regulu, personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Izmantojot mūsu Vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Privātuma politikā un "Pasūtījuma noteikumos" (turpmāk "Noteikumi").

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un Vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu privātumu un drošību. Izmantojot mūsu Vietnes pakalpojumus, Jūs izrādāt mums uzticēšanos. Mēs to pilnībā novērtējam un cienām Jūsu datu privātuma un konfidencialitātes nozīmīgumu. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – iegādāties preces, pakalpojumus vai saņemt informāciju. Mēs cienām Jūsu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Jūsu personas datus drošībā. Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Jūsu personas datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu vai iznomāšanu. Informāciju trešajām personām var izpaust tikai pamatojoties uz likumīga pieprasījuma, līguma vai ar Jūsu piekrišanas saņemšanu.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret Vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem. Izmantojot mūsu Vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietnes pakalpojumus.

1. KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM UN APSTRĀDĀJAM

Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt.

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:
- klienta vārds un uzvārds;
- tālruņa numurs;
- e-pasta adrese;
- preču vai pakalpojumu piegādes vai / un dzīvesvietas adrese;
- personas kods.

Mēs apstrādājam, taču neuzglabājam šādus bezpersoniskos datus:
- sīkdatnes.

Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem. Personas kods ir nepieciešams saskaņā ar Likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 9.punktu.

2. MAKSĀJUMA INFORMĀCIJA

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz mūsu Vietne, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:
- Jūsu bankas konta numurs;
- bankas iestādes nosaukums.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

3. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:
- pārdodu mūsu preces un pakalpojumus;
- pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;
- nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
- atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu Jums informāciju;
- nodrošinātu Jums personalizētu piekļuvi mūsu Vietnei;
- pārvaldītu Jūsu profilu, ja Jums tāds mūsu Vietnē ir;
- sagatavotu anonīmu statistiku par Vietnes izmantošanu;
- grāmatvedības vajadzībām.

Mēs neparedzam turpmāk apstrādāt personas datus citos nolūkos, kas nav nolūki, kādos personas dati tika vākti.

4. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu Vietnes pakalpojumus, piemēram, ja Jūs veicat pasūtījumu, sazināties ar klientu atbalstu dienestu, izmantojat atsauksmju veidlapu vai e-pastu.

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums klienta pasūtījuma veikšanai un veiksmīgai pakalpojuma sniegšanai no mūsu puses. Bez Jūsu personas datiem mēs nevarēsim izrakstīt Jums rēķinu un piegādāt preci.

Pieņemot šo Politiku un turpinot izmantot mūsu Vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savu piekrišanu uz savu personas datu apstrādi.

5. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Trešās personas var būt personas datu pārziņi un apstrādātāji gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar mums.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

6. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATUS

Klienta personisko informāciju mēs glabājam 10 gadus:
- lai nodrošinātu iegādāto preci ar garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
- lai sazinātos ar Jums par pieprasījumu;
- grāmatvedības vajadzībām;
- lai pārvaldītu Jūsu iestatījumus un tiesības.

Pēc 10 gadu termiņa beigām personas dati tiks iznīcināti.

7. KĀ TIEK ORGANIZĒTA DATU AIZSARDZĪBA

Mūsu Vietne tiek glabāta vienā no uzticamākajiem datu centriem pasaulē. Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas diennakts garumā.

Mūsu Vietnes drošība nodrošināta izmantojot šādus, kā arī citus, līdzekļus:
- datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu;
- personas dati tiek glabāti serveros šifrētā veidā;
- piekļuve personiskajai informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama vien izraudzītiem un pilnvarotiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem, lietojot 2FA (Divu faktoru autentifikācijas) un SSH privāto atslēgu autentifikāciju;
- objekta diennakts fiziskā un tehniskā apsardze;
- datu apstrādes centra diennakts videonovērošana;
- personāla fiziska autentifikācija 24h diennaktī.

8. SĪKFAILU POLITIKA

Sīkdatnes ir nelieli informācijas fragmenti, kurus Vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē Vietnes apmeklējuma laikā. Tas ļauj serverim apkopot informāciju no pārlūka, tādēļ, atgriežoties Vietnē, Jums nav atkārtoti jāievada dati. Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā sīkdatnes darbojas Vietnē www.cookiecentral.com

9. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mēs izmantojam sesiju un pastāvīgos sīkfailus, lai:
- uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
- atpazītu jaunus vai esošos klientus;
- atcerētos Jūsu preferenču iestatījumus, piemēram, iestatījumus preču saraksta atainošanai;
- atcerētos, vai Jūs jau esat atbildējis uz uznirstošo logu jautājumiem (lai neprasīt Jūs to darīt vēlreiz);
- atcerētos, vai Jūs piekrītat (vai ne) izmantot mūsu sīkdatnes mūsu Vietnē;
- nosūtītu Jums reklāmas ziņas, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm;
- savāktu uzticamu informāciju par Vietnes lietošanu, kas ļaus mums novērtēt, cik labi Vietne atbilst lietotāju vajadzībām un veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Ieslēgtas sīkdatnes nav obligāti nepieciešamas Vietnes pamatfunkcijām, taču tās nodrošinās Jums labāku pieredzi, Vietni izmantojot. Tomēr Jūs jebkurā laikā varat dzēst vai bloķēt sīkfailus. Tādā gadījumā dažas šīs Vietnes funkcijas nevarēs pareizi darboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu Jūs personīgi, un apkopotie dati tiek glabāti mūsu uzraudzībā. Sīkfailus neizmanto citiem mērķiem, izņemot šeit minētos.

10. LIETOTĀJA TIESĪBAS

Normatīvie akti par personas datu aizsardzību, tai skaitā Regula dod Jums virkni tiesību, savukārt, mums jānodrošina Jums iespēju tās izmantot:
- jebkurā laikā Jūs varat atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz sales@eurodk.lv vai izmantojot saiti elektroniskajās vēstulēs, kā arī izmainot jaunumu saņemšanas uzstādījumus sava profilā mūsu Vietnē;
- Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu uz datu apstrādi. Jebkurā brīdī Jūs varat ieiet savā profilā mūsu Vietnē un atsaukt savu piekrišanu uz datu apstrādi, kas kalpos par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;
- Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem. Mēs uzglabājam un apstrādājam tādu Jūsu personas informāciju, kādu Jūs esiet norādījuši savā profilā mūsu Vietnē. Jebkurā brīdī Jūs varat ieiet savā profilā mūsu Vietnē un piekļūt saviem personas datiem;
- Jums ir tiesības labot datus. Jebkurā brīdī Jūs varat ieiet savā profilā mūsu Vietnē un izlabot savus datus, izņemot e-pasta adresi, kas tiek izmantots mūsu sistēmā kā Jūsu lietotājvārds. Tiklīdz Jūs izlabosiet savus datus savā profilā mūsu Vietnē, dati automātiski izlabosies arī mūsu sistēmā;
- Jums ir tiesības dzēst datus jeb “tikt aizmirstam”. Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar Jūsu personas datu dzēšanu, piemēram: nespēja mums identificēt Jūs kā klientu, ja sazināties ar klientu un garantijas atbalsta dienestu; grūtības vai nespēja identificēt Jūsu pirkumu, gadījumā, ja vēršaties garantijas apkalpošanas centrā; sarežģījumi vai pilnīga neiespējamība atgūt pirkuma dokumentus to pazaudēšanas gadījumā, un citi riski. Tomēr ja mēs konstatēsim, ka turpmāka Jūsu personas datu glabāšana ir nepieciešama mūsu likumīga pienākuma ievērošanai, mēs būsim tiesīgi turpināt glabāt personas datus;
- Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Ja personas datu dzēšana nav vēlama vai nav iespējama, Jūs varat īstenot savas tiesības ierobežot datu apstrādi. Termins “ierobežojums” nozīmē to, ka Jūsu personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības;
- Jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Jebkurā brīdī Jūs varat ieiet savā profilā mūsu Vietnē, kur Jūsu dati ir uzradīti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir iespēja savus personas datus nokopēt un pārnest, kā arī pārsūtīt citam pārzinim;
- Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja Jūsu personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos. Mēs neizmantojam un neizmantosim personas datus tirgvedības vajadzībām;
- Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā, ja Jums ir pretenzijas par personas datu apstrādi mūsu uzņēmumā.

Jūs varat izmantot savas tiesības, ienākot savā profilā mūsu tīmekļa Vietnē, kā arī iesniedzot mums pieteikumu formu. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieteikumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Jūsu pieteikums ir plašs un sarežģīts, mēs varam pagarināt termiņu maksimāli vēl uz diviem mēnešiem. Izmantojot savas tiesības, lūdzu, sagatavojieties, lai pierādītu savu identitāti. Jums ir tiesības izmantot savas tiesības bez maksas. Ja mēs uzskatīsim pieteikumu par acīmredzami nepamatotu vai pārmērīgu, var tikt iekasēta maksa, lai segtu administratīvās izmaksas. Jūsu pieteikumi tiks saglabāti kopā ar Jūsu personīgo informāciju.

11. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Šī Privātuma politika stājās spēkā 2018. gada 24.maijā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2021. gada 11. novembrī.LSEZ "EURO DK" SIA
Noliktavas adrese:
Satiksmes iela 6
Liepāja, LV3401
Latvija

Tālruņu numurs:
+371 60 000 888

e-mail: sales@eurodk.lv

EURO DK vietne izmanto sīkdatnes ērtākai tiešsaistes iepirkšanās pieredzei. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat šai sīkdatņu izmantošanai.